< powrót

Studenci z całej Europy w Promenadach Wrocławskich

 Młodzi architekci z piętnastu europejskich krajów wzięli w poniedziałek udział w warsztatach architektonicznych, które odbyły się w Promenadach Wrocławskich. To wyjątkowe spotkanie było przede wszystkim okazją do porównania różnych punktów widzenia, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z charakterystyką iproblemami, które rozwiązać musieli architekci, realizujący projekt Promenady Wrocławskie.

Cało dzienne warsztaty w których uczestniczyli studenci m. in. z Polski, Czech, Włoch, Francji czy Niemiec, były doskonałą okazją do konfrontacji różnych punktów widzenia na architekturę i problemy z nią związane. Przeszło pięćdziesięciu młodych ludzi miało możliwość do wzięcia udziału nie tylko w części praktycznej, ale także do zaprezentowania innym uczestnikom warsztatów ciekawostek architektonicznych ze swojego kraju.

Dzięki temu wszyscy mieli możliwość szerszego zapoznania się z problematyką na przykład utrzymywania niskiej temperatury wody w architekturze tureckiej, czy realizowania inwestycji mieszkaniowych we Włoszech czy Hiszpanii, które uwzględniać muszą upały panujące w tej części Europy.

Ponieważ warsztaty odbywały się na terenie Promenad Wrocławskich, kluczowej inwestycji spółki Vantage Development, w trakcie ich trwania wszyscy studenci zostali zaproszeni do zwiedzenia budowy osiedla. Dzięki temu mieli okazję na własne oczy przekonać się jak duża jest to inwestycja, a także z jakimi problemami musieli uporać się zarówno architekci, jak i generalny wykonawca całego projektu.

Praktyczna część warsztatów dotyczyła przygotowania projektu zagospodarowania rekreacyjnej części osiedla Promenady Wrocławskie. Studenci zostali podzieleni na sześć grup, z których każda miała za zadanie przygotowanie projektu. Prezentacja powstałych w grupach prac była głównym punktem ostatniej części warsztatów.

W całym przedsięwzięciu czynny udział brali także eksperci sektora nieruchomości, profesorowie akademiccy oraz architekci, z panią profesor Elżbietą Trocką-Leszczyńską, Dziekanem Wydziału Architektury Uniwersytetu Wrocławskiego, czy Roman Meysnerem, dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu spółki Vantage Development za czele, którzy wspierali studentów wiedzą i praktycznym doświadczeniem.


ZAPYTAJ O OFERTĘZAPYTAJ O OFERTĘ