< powrót

Vantage Development S.A. – podsumowanie trzeciego kwartału 2013 roku

  • Bardzo dobry poziom sprzedaży mieszkań w 3Q 2013: podpisanie 57 umów vs 29 w 3Q 2012 (netto), narastająco w 1-3Q br. podpisanie 130 umów sprzedaży (netto) vs 62 w 1-3Q 2012
  • Osiągnięcie w 3Q 2013 przychodów na poziomie 2,91 mln (+52,5% r/r)
  • Zakończenie kwartału stratą netto w wysokości 2,46 mln zł vs 1,12 mln zł w 3Q 2012 z uwagi na harmonogram realizacji inwestycji mieszkaniowych, zakładający przekazania lokali klientom począwszy od 4Q 2013
  • Rozpoczęcie budowy I etapu projektu biurowego Zita
  • Rozpoczęcie budowy II etapu projektu Promenady Wrocławskie
  • Pozyskanie 20 mln zł z emisji obligacji
  • Zdarzenia po dacie bilansowej:
  • podpisanie umów na generalne wykonawstwo projektów Promenady Wrocławskie II i Promenady Zita;
  • podpisanie umowy kredytowej z Alior Bank S.A. na finasowanie II i III etapu Projektu Promenady Wrocławskie;
  • podjęte kroki w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji w ramach kapitału docelowego po cenie 2,90 zł za akcję

W okresie 1-3Q 2013 r. Vantage Development S.A. wypracował 9,63 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 9,45 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny Spółki wyniósł 1,05 mln zł wobec 8,24 mln zł przed rokiem (odnotowano wówczas wyższe wpływy z przeszacowania nieruchomości pracujących), a zysk netto 3,05 mln zł wobec 4,05 mln zł w 1-3Q 2012 roku. W samym 3Q 2013 wyniki finansowe dewelopera przedstawiały się następująco: przychody 2,91 mln zł (vs 9,63 mln zł w 3Q 2012), strata operacyjna 1,2 mln zł (vs 1,05 mln zł) i strata netto 2,46 mln zł (vs 3,05 mln zł zysku netto przed rokiem).

- Wyniki finansowe trzeciego kwartału 2013 trudno jest porównywać do analogicznego okresu roku 2012 roku, ponieważ inny jest harmonogram kończenia głównych inwestycji w portfolio Grupy. W efekcie mamy do czynienia ze zmianą struktury przychodów – w trzecim kwartale br. zmniejszył się udział przychodów ze sprzedaży lokali na rzecz uzyskiwanych przychodów z wynajmu nieruchomości inwestycyjnych pracujących, ponieważ gros przekazań gotowych lokali w zakończonych projektach Promenady I oraz Centauris II realizowany jest w czwartym kwartale 2013 roku – tłumaczy Dariusz Pawlukowicz, Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny i Członek Zarządu Vantage Development S.A.

Vantage Development rozpoczął proces przekazywania 110 lokali w projekcie Centauris II oraz 248 lokali w projekcie Promenady Wrocławskie I.

- Proces ten powinien znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach Grupy za czwarty kwartał 2013 zakładamy bowiem, że istotną część mieszkań z obu projektów przekażemy w bieżącym roku. Przekazania mieszkań i ich ostateczny wpływ na wykazywane wyniki finansowe to już raczej kwestia formalna, od której istotniejsza jest obecnie w naszej opinii bieżąca sprzedaż, która kształtuje się bardzo pozytywnie. W samym trzecim kwartale sprzedaż sięgnęła 57 mieszkań netto wobec 29 przed rokiem, a w okresie od początku br. do końca września podpisano 130 umów sprzedaży mieszkań wobec 62 w analogicznym okresie ub.r. Klientom przypadła do gustu oferta Vantage Development, co potwierdzają również wyniki sprzedażowe października. Spodziewamy się, że te pozytywne tendencje utrzymają się w kolejnych okresach – mówi Edward Laufer, Prezes Vantage Development S.A.

Na tej podstawie Zarząd spodziewa się, że w 2013 roku Grupa może pobić ubiegłoroczny rekord liczny sprzedanych mieszkań, który wyniósł 156 mieszkań.

Już po dacie bilansowej Grupa podpisała umowy na generalne wykonawstwo kolejnych przedsięwzięć deweloperskich: biurowego – Zita - w ramach kompleksu Promenady Wrocławskie (pierwszy etap - 5,66 tys. mkw.) oraz mieszkalnego Promenady Wrocławskie II (220 mieszkań). Do końca roku planowane jest jeszcze wprowadzenie do oferty projektu mieszkaniowego Centauris III obejmującego 106 mieszkań, natomiast na początku 2014 planowane jest rozpoczęcie budowy pierwszego projektu handlowego w historii Vantage Development – retail parku w Zielonej Górze, grunt pod tą inwestycję został zakupiony w październiku 2013 roku.

Finansowanie nowych inwestycji w portfolio Vantage Development zapewnione jest dzięki dobrej współpracy z bankami (w dniu 15 listopada 2013 z Alior Bank S.A. podpisana została umowa kredytowa na współfinansowanie projektu Promenady Wrocławskie na łączną kwotę 78,74 mln zł, która daje możliwości realizacji nie tylko Etapu II, ale również Etapu III) oraz pozyskanemu długowi, obejmującemu kredyty oraz środki z emisji obligacji o wartości 20 mln zł zakończonej w sierpniu br. oraz bieżącym środkom. Ponadto, Zarząd zakończył prywatną ofertę podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej maksymalnie 5.676.383 mln akcji serii F (10% kapitału zakładowego), w której cena została ustalona została na 2,90 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na współfinansowanie nowych przedsięwzięć deweloperskich, w tym – projektów zlokalizowanych w innych miastach, niż Wrocław.
 

 


ZAPYTAJ O OFERTĘZAPYTAJ O OFERTĘ