< powrót

Wspieramy projekt obywatelski na Pilczycach: 427 BIO Park Doliny Ślęzy

Zgłoszony przez mieszkańców do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego projekt nr 427 „BIO Park Doliny Ślęzy: ekologia, rekreacja i zielone sąsiedztwo” ma zwrócić uwagę wrocławian na tę pilczycką enklawę i udostępnić mieszkańcom miasta w sposób, który nie spowoduje utraty jej cennych, przyrodniczych walorów. Właściwe zagospodarowanie tego miejsca jest zagwarantowane poprzez udział w projekcie wrocławskich ekologów i przyrodników.

 

Oddając swój glos na projekt BIO Parku Doliny Ślęzy przyczynisz się do zachowania unikatowości tego miejsca. W ramach projektu powstanie szutrowa ścieżka biegowo-spacerowa wokół stawu, w lesie wytyczona zostanie, trasa przyrodniczo-dydaktycza z tablicami informującymi o historii, przyrodzie BIO Parku i gatunkach, które go zasiedlają. Autorzy projektu chcą pokazać znaczenie codziennego kontaktu z przyrodą poprzez interaktywną zabawę dla najmłodszych poszukiwaczy przygód. Powstaną platformy lęgowe dla ptaków, a na brzegach pojawią się tablice edukacyjne o właściwym ich dokarmianiu. Poprawiona zostanie rotacja wody i naprawione zniszczone obecnie brzegi stawu.

 

Teren zaopatrzony zostanie w śmietniki i kilka ławek przy ścieżce spacerowej. Poprawione będzie podejście do stawu od strony ulic Pilczyckiej/Mącznej. Skwer pomiędzy rzeką a ul. Mączną zyska oświetlenie, zostanie wyznaczone przejście dla pieszych w kierunku ścieżek rowerowych i dalej do samego Lasu Pilczyckiego, który jest objęty programem Natura 2000.

Technicznie projekt bazuje na planach i materiałach Zarządu Zieleni Miejskiej oraz opracowaniach ekologów dla tych terenów.

 

Ważną funkcją projektu jest również społeczna integracja lokalnych środowisk zaangażowanych w jego realizację. Projekt 427 w celu wspólnej promocji wśród wrocławian, skupia wokół siebie mniejsze lokalne inicjatywy, zgłoszone do WBO w niższych progach kwotowych

 

Obecnie oprócz kilkunastu liderów - mieszkańców Kozanowa i Pilczyc, w przedsięwzięcie zaangażowane są pilczyckie i kozanowskie szkoły podstawowe i gimnazjum, Liceum nr VI, Rada Osiedla, miejscowe ośrodki kultury, pilczyckie Koło Związku Wędkarskiego.

 

Wrocławski Budżet Obywatelski to inicjatywa władz miasta, która ma umożliwić mieszkańcom, bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego, poprzez głosowanie na projekty zgłaszane wcześniej przez liderów. W tym roku głosowania odbędą się w dniach 28 września-12 października. Głos można oddać na stronie www.wroclaw.pl/wbo lub w punktach obsługi mieszkańca. Oddając swój glos na BIO Parku Doliny Ślęzy przyczynisz się do realizacji długo wyczekiwanego projektu o dużym znaczeniu dla wszystkich mieszkańców miasta.


ZAPYTAJ O OFERTĘZAPYTAJ O OFERTĘ