3 wybrane mieszkania z mega rabatem!!!
Do końca promocji pozostało

0

dni

0

godzin

0

minut

0

sekund

Zapytaj o ofertę

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem mieszkania w naszych inwestycjach, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin, przedstawiając Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Regulamin akcji "Karnawał promocji na Buforowej 89"

§1

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne zasady promocyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych (zwanej dalej: „Promocją”) w inwestycji pod nazwą: „Buforowa 89″ realizowanej we Wrocławiu.
  2. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą: VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XX spółka komandytowa z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000672302, NIP: 899-281-51-45 REGON: 366995574 (zwana dalej: „Organizatorem”).
  3. Promocja będzie trwała w okresie od dnia 27 stycznia 2020r. do dnia 1 marca 2020r. i będzie podzielona na 5 (słownie: pięć) tygodni, z których każdy będzie trwał 7 (słownie: siedem) dni (od poniedziałku od godz. 9.30 do niedzieli do godz. 24.00).
    W każdym tygodniu Promocji Organizator będzie oferował do sprzedaży 3 (słownie: trzy) różne lokale mieszkalne na warunkach promocyjnych.
  4. W każdym tygodniu obowiązywania Promocji w poniedziałek do godz. 9.30, począwszy od dnia 27.01.2020r., Organizator będzie ogłaszał na stronie internetowej pod adresem: https://vantage-sa.pl/projekty/buforowa-89/ listę 3 (słownie: trzech) lokali mieszkalnych objętych Promocją w danym tygodniu oraz rodzaj Promocji.
  5. Organizator informuje, że Promocja dotyczy wyłącznie konkretnych lokali mieszkalnych objętych ogłoszeniem opisanym w ust. 4 powyżej, zaś uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny nieobjęty Promocją.
  6. Oferty sprzedaży lokali mieszkalnych w ramach Promocji w poszczególnych tygodniach nie podlegają łączeniu. Promocja nie łączy się również z innymi promocjami realizowanymi przez Organizatora.

Promocja prowadzona jest na podstawie przepisów prawa polskiego oraz zasad określonych niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://vantage-sa.pl/projekty/buforowa-89-karnawal-promocji/ oraz w salonie sprzedaży Organizatora pod adresem: ul. Białowieska 91A, 54-234 Wrocław.