W spółce Vantage Development zainaugurowano program wolontariatu pracowniczego „DOBROczynni”. W ramach projektu członkowie zespołu firmy mogą zgłaszać swoje własne inicjatywy charytatywne i otrzymać 100% finansowania na ich realizację. Pracownicy zgłaszają projekty związane z lokalną społecznością, której są członkami, a beneficjentem może być dowolna organizacja pozarządowa, wspierająca osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej, dzieci, zwierzęta, ochronę środowiska itd.

Wspólne akcje wolontariackie mają nie tylko nieść pomoc, ale także sprzyjać integracji zespołu. Poza finansowaniem, firma przyznaje wszystkim pracownikom także dodatkowy, pełnopłatny dzień wolny (8h) w ciągu roku na realizację prac społecznych.

 

powrót do listy aktualności

Sprawdź ofertę

Vantage Development i ROBYG budują synergię w ramach jednej grupy właścicielskiej TAG Immobilien. Nasze inwestycje oraz aktualną ofertę znajdziesz na stronie internetowej ROBYG. Zapraszamy!