Lista spółek

Promenady VIII VD sp. z o.o. (poprzednio: Promenady VIII VD sp. z .o.o. sp.k.) , 50-457 Wrocław, ul Dąbrowskiego 44, Promenady IX VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednio: Promenady IX VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.), 50-457 Wrocław, ul Dąbrowskiego 44, VD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XIV Sp. k., 50-457 Wrocław, ul Dąbrowskiego 44, VD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XV Sp. k., 50-457 Wrocław, ul Dąbrowskiego 44, VD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVI Sp. k., 50-457 Wrocław, ul Dąbrowskiego 44, VD Mieszkania XVII sp. z o.o. (poprzednio VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVII sp.k.), 50-457 Wrocław, ul Dąbrowskiego 44, VD Mieszkania XVIII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 50-457 Wrocław, ul Dąbrowskiego 44, VD Mieszkania XVIII sp. z o.o., 50-457 Wrocław, ul Dąbrowskiego 44, VD sp. z o.o. Mieszkania XX sp.k., 50-457 Wrocław, VD sp. z o.o. Mieszkania XXI sp.k., 50-457 Wrocław, ul Dąbrowskiego 44, Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),  50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44,