RAPORTOWANIE ESG

Jesteśmy otwarci na głos interesariuszy

Publikację przygotowaliśmy we współpracy z ważnymi dla nas grupami społecznymi oraz biznesowymi. Struktura raportu została przygotowana w oparciu o standard GRI, ale również konsultacje z interesariuszami w ramach badania istotności.

Raport ESG za 2023 rok

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która podsumowuje nasze działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w 2023 r. W raporcie, przygotowanym według standardu GRI 2021 Core znajdują się informacje m.in. na temat funkcjonowania firmy, naszego wpływu na środowisko naturalne oraz realizacji celów ESG.

Publikację możesz pobrać klikając poniżej.

Cele do osiągnięcia

Czas zmienić świat na lepsze!

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w 2015 roku Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. 17 celów obejmuje działania związane z poprawą jakości życia, ochroną środowiska naturalnego oraz innowacyjną gospodarką.

Wspieramy osiągnięcie
globalnych celów ESG!

Duża skala działalności to również duża odpowiedzialność. Biorąc pod uwagę kryteria biznesowe, a także potrzeby interesariuszy i kurczące się zasoby naturalne, obecnie skupiamy się na:

Realizacja portfela mieszkań (sprzedaż, najem) w budynkach ze wskaźnikiem EP* co najmniej 10% niższym niż obowiązujące normy.;

Wprowadzaniu minimum pięciu rozwiązań niskoemisyjnych jako standard na naszych osiedlach.;

Rozwoju infrastruktury sprzyjającej aktywności fizycznej oraz mikro- i elektromobilności na naszych osiedlach.;

*EP – współczynnik zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną. 

Zaangażowanie zespołu

Jak zarządzamy tematem ESG?

Spółka wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, angażując przy tym zespół VD. W firmie wyznaczono Pełnomocnika zarządu ds. ESG, który zajmuje się koordynacją działań, kontaktem z interesariuszami oraz raportowaniem postępów do top managementu oraz akcjonariusza.

Zaangażowanie zespołu

Organizacja wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, angażując przy tym cały zespół. Pracownicy i Współpracownicy biorą udział w kreowaniu nowych pomysłów, wymianie informacji, tworzeniu i wdrażaniu inicjatyw ESG.

Aktywnie budujemy relacje
z interesariuszami

Kontrahenci

Jesteśmy firmą, która terminowo wywiązuje ze wszystkich zobowiązań, co cenią nasi kontrahenci. Tworzymy wieloletnie relacje biznesowe np. z pracowniami architektonicznymi (np. Majewski Architektura, WXCA) czy Generalnymi Wykonawcami (Erbud, Mostostal Warszawa).

NGO

Chcemy, aby współpracujące z nami organizacje pozarządowe mogły zawsze na nas liczyć. Udzielamy im wsparcia finansowego oraz rzeczowego, a wkrótce także w formie wolontariatu. Angażujemy naszych pracowników w podejmowanie decyzji, które NGO wspieramy.

Instytucje miejskie

Rzetelnie i terminowo dopełniamy wszystkich formalności, związanych z realizacją projektów. Od wielu lat partycypujemy w kosztach różnych inwestycji miejskich (np. budowie dróg, rond, ścieżek rowerowych czy terenów rekreacyjnych), angażując się w ten sposób w rozwój Wrocławia i innych miast.

Instytucje państwowe

Prowadzimy naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czemu służą również przyjęte w 03.2021 Polityki Compliance. W razie wątpliwości szybko dostarczamy odpowiednim organom informacji i danych, współpracujemy z nimi podczas kontroli.

Lokalne społeczności

Dobre sąsiedztwo jest dla nas bardzo ważne, dlatego budujemy z dialog z liderami lokalnych społeczności, które funkcjonują w otoczeniu naszych projektów. Wspieramy je finansowo, rzeczowo oraz promocyjnie. Konsultujemy z nimi tematy ESG.

Media

Wychodzimy z inicjatywą komunikacji z dziennikarzami, ale również odpowiadamy na ich zapytania, dotyczące naszej działalności. Nie obawiamy się tematów kontrowersyjnych i chętnie komentujemy dla nich bieżącą sytuację na rynku deweloperskim.

Klienci sprzedaż

Dzięki wewnętrznym standardom i ścisłej współpracy z Generalnymi wykonawcami oddajemy w ręce klientów mieszkania wysokiej jakości. Pozostajemy z nimi w kontakcie, proponując konsultacje telefoniczne, osobiste spotkania, EBOK, aplikację mobilną oraz wideo-rozmowy.

Zespół VD

Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia oraz wspieramy rozwój nowych kompetencji naszego zespołu. Firma dzieli się z pracownikami zyskami w ramach corocznych premii za wynik operacyjny VD. Regularnie prowadzimy badania opinii wśród pracowników i angażujemy ich w działania ESG.

Klienci najemcy

Oferujemy im mieszkania w stabilnym, długoterminowym najmie. Dbamy, aby stosunek jakości lokalu do wysokości czynszu był atrakcyjny, a sposób rozliczenia opłat w 100% transparentny. Jesteśmy otwarci na ich sugestie; badamy poziom ich zadowolenia poprzez badania ilościowe i jakościowe.

Środowisko / Environment

Sektor budowalny odpowiada za 28% globalnej emisji CO2. Jesteśmy świadomi naszego negatywnego wpływu na środowisko – monitorujemy je, analizujemy i proaktywnie poszukujemy rozwiązań, pozwalających je ograniczyć.
Standard mieszkań na wynajem
Mieszkania Vantage Rent wyposażamy w meble wysokiej jakości, aby mogły służyć najemcom przez wiele lat. Stosujemy filtry oczyszczające wodę oraz montujemy pojemniki do segregacji odpadów. W kuchniach i łazienkach instalujemy energooszczędny sprzęt AGD.
Stosujemy wysokiej jakości stolarkę okienną oraz materiały izolacyjne, aby minimalizować straty ciepła. Dodatkowo, inwestujemy w energię odnawialną poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków. Ciągi piesze realizujemy przy użyciu antysmogowej kostki chodnikowej.
Podczas budowy stosujemy zasady oszczędnej wycinki, a wyjątkowo cenne okazy otaczamy szczególną opieką (np. szpaler dębów w Porcie Popowice). Realizujemy nasadzenia zastępcze, a gdy tylko to możliwe przesadzamy drzewa. Budujemy systemy retencji wody deszczowej, którą wykorzystujemy do podlewania roślinności. W wybranych projektach realizujemy zielone dachy.
W budynkach i na osiedlach tworzymy kompleksową infrastrukturę dla jednośladów. Jesteśmy sponsorem stacji WRM oraz jednym z inwestorów budowy linii tramwajowej na Popowicach. Sukcesywnie uzupełniamy naszą flotę firmową o samochody hybrydowe (w 2021 - 5, w 2022 - 12 pojazdów).
Wykorzystujemy nowe technologie, aby maksymalnie ograniczyć papierową dokumentację. Najemcom oferujemy system elektronicznej weryfikacji finansowej oraz szybkich płatności, mieszkania przekazujemy z użyciem formularza w tablecie, a bieżącą obsługę opieramy o EBOK.
Środowisko / Environment

Społeczeństwo / Social

Niemal od początku istnienia firmy angażujemy się realizację inicjatyw charytatywnych. Obecnie intensyfikujemy tematy związane z różnorodnością oraz integracją naszego zespołu poprzez wspólne działania wolontariackie.

Kobiety w VD

Kobiety stanowią 62% naszego zespołu i zajmują 56% stanowisk kierowniczych oraz menedżerskich, a w grupie zarządu oraz dyrektorów ok. 30%.

Dbamy o równy dostęp wszystkich naszych pracowników do benefitów, szkoleń, ale również awansów.

Działalność charytatywna

Regularnie współpracujemy z np.: Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci czy Fundacją „Na ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

W 2020 i 2021 roku wspieraliśmy wrocławskie szpitale w walce z pandemią – poprzez darowizny finansowe oraz rzeczowe.

Wolontariat pracowniczy

W styczniu 2022 roku uruchomiliśmy program wolontariatu „DOBROczynni”.

Zachęcamy pracowników do inicjowania oraz realizacji własnych projektów charytatywnych, które w 100% finansowane będą przez spółkę.

Otwartość na różnorodność

22% klientów Vantage Rent to obcokrajowcy. Z myślą o nich stronę www oraz wszystkie dokumenty (umowy, regulaminy, materiały marketingowe) przetłumaczyliśmy na język angielski, ukraiński, a wkrótce też rosyjski.

Bez względu na pochodzenie, wiek czy status rodzinny - wszyscy najemcy są u nas mile widziani.

Lokalne społeczności

Dbamy o budowanie pozytywnych relacji z lokalnymi społecznościami oraz angażujemy różne zasoby w celu realizacji wspólnych celów.

Współpracujemy m.in. ze Stowarzyszeniem Serce Szczepina, Stowarzyszeniem Mojej Popo czy Fundacją Aktywnego Seniora z Popowic.

Zarządzanie / Governance

W Vantage Development dbamy o standardy etyczne. Działalność biznesową prowadzimy w sposób odpowiedzialny, zgodny z prawem, ale również naszymi wewnętrznymi zasadami.

Compliance na co dzień

Monitoring i identyfikacja ryzyka

Zespół prawny VD stale monitoruje zmieniające się przepisy prawne i dostosowuje nasze bieżące funkcjonowanie tak, aby spełniać nowe wymogi. Analizujemy ryzyko związane z prowadzoną przez nas działalnością, a następnie podejmujemy kroki, aby je efektywnie ograniczyć.

W marcu 2021 roku przyjęliśmy komplet Polityk Compliance, a we współpracy z zewnętrznym dostawcą uruchomiliśmy system zgłaszania nieprawidłowości. Osoby, będące świadkami sytuacji, które stoją w sprzeczności z naszymi wartościami czy obowiązującymi przepisami prawa, zachęcamy do przesyłania anonimowych zgłoszeń.
Sprawdź polityki compliance

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany działaniem spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG) lub jesteś naszym interesariuszem i chcesz się podzielić swoją opinią na temat – zapraszamy do kontaktu!

Weronika Jankowska

Specjalista ds. komunikacji PR

(+48) 519 777 797

Sprawdź ofertę

Vantage Development i ROBYG budują synergię w ramach jednej grupy właścicielskiej TAG Immobilien. Nasze inwestycje oraz aktualną ofertę znajdziesz na stronie internetowej ROBYG. Zapraszamy!