RAPORTOWANIE ESG

Jesteśmy otwarci na głos interesariuszy

Publikację przygotowaliśmy we współpracy z ważnymi dla nas grupami społecznymi oraz biznesowymi. Struktura raportu została przygotowana w oparciu o standard GRI, ale również konsultacje z interesariuszami w ramach badania istotności.

Nasz pierwszy raport ESG!

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która podsumowuje nasze działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w 2021 roku. W raporcie, przygotowanym według standardu GRI 2021 znajdują się informacje
m.in. na temat funkcjonowania firmy, zapisów związanych
z Compliance oraz naszego wpływu na środowisko naturalne.

Publikację możesz pobrać klikając poniżej.

Cele do osiągnięcia

Czas zmienić świat na lepsze!

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła w 2015 roku Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. 17 celów obejmuje działania związane z poprawą jakości życia, ochroną środowiska naturalnego oraz innowacyjną gospodarką.

Wspieramy osiągnięcie
globalnych celów ESG!

Duża skala działalności to również duża odpowiedzialność. Biorąc pod uwagę kryteria biznesowe, a także potrzeby interesariuszy i kurczące się zasoby naturalne, obecnie skupiamy się na:

Realizacja portfela mieszkań (sprzedaż, najem) w budynkach ze wskaźnikiem EP* co najmniej 10% niższym niż obowiązujące normy;

Zwiększeniu liczby nowych nasadzeń do 400 do końca 2022 roku;

Wdrożeniu do końca 2022 roku co najmniej 2 rozwiązań w procesie realizacji lub utrzymania nieruchomości, które ograniczą zużycie zasobów naturalnych;

Dalszym inwestowaniu w zrównoważoną mobilność wśród interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych;

Wydaniu raportu ESG za rok 2021 zgodnie ze standardem GRI 2021.

*EP – współczynnik zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną. 

Zaangażowanie zespołu

Jak zarządzamy tematem ESG?

Spółka wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, angażując przy tym zespół VD. W firmie wyznaczono Pełnomocnika zarządu ds. ESG, który zajmuje się koordynacją działań, kontaktem z interesariuszami oraz raportowaniem postępów do top managementu oraz akcjonariusza.

Grupa doradców ESG

W połowie 2021 roku powołaliśmy wewnętrzną, interdyscyplinarną grupę projektową, której zadaniem jest tworzenie oraz wdrażanie inicjatyw ESG. W zespole pracuje 10 członków, reprezentujących wszystkie działy firmy. Cotygodniowe spotkania grupy służą kreowaniu nowych pomysłów, wymianie informacji i wsparciu we wdrażaniu inicjatyw. Zespół działa bez daty końcowej.

Aktywnie budujemy relacje
z interesariuszami

Kontrahenci

Jesteśmy firmą, która terminowo wywiązuje ze wszystkich zobowiązań, co cenią nasi kontrahenci. Tworzymy wieloletnie relacje biznesowe np. z pracowniami architektonicznymi (np. Majewski Architektura, WXCA) czy Generalnymi Wykonawcami (Erbud, Mostostal Warszawa).

NGO

Chcemy, aby współpracujące z nami organizacje pozarządowe mogły zawsze na nas liczyć. Udzielamy im wsparcia finansowego oraz rzeczowego, a wkrótce także w formie wolontariatu. Angażujemy naszych pracowników w podejmowanie decyzji, które NGO wspieramy.

Instytucje miejskie

Rzetelnie i terminowo dopełniamy wszystkich formalności, związanych z realizacją projektów. Od wielu lat partycypujemy w kosztach różnych inwestycji miejskich (np. budowie dróg, rond, ścieżek rowerowych czy terenów rekreacyjnych), angażując się w ten sposób w rozwój Wrocławia i innych miast.

Instytucje państwowe

Prowadzimy naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czemu służą również przyjęte w 03.2021 Polityki Compliance. W razie wątpliwości szybko dostarczamy odpowiednim organom informacji i danych, współpracujemy z nimi podczas kontroli.

Lokalne społeczności

Dobre sąsiedztwo jest dla nas bardzo ważne, dlatego budujemy z dialog z liderami lokalnych społeczności, które funkcjonują w otoczeniu naszych projektów. Wspieramy je finansowo, rzeczowo oraz promocyjnie. Konsultujemy z nimi tematy ESG.

Media

Wychodzimy z inicjatywą komunikacji z dziennikarzami, ale również odpowiadamy na ich zapytania, dotyczące naszej działalności. Nie obawiamy się tematów kontrowersyjnych i chętnie komentujemy dla nich bieżącą sytuację na rynku deweloperskim.

Klienci sprzedaż

Dzięki wewnętrznym standardom i ścisłej współpracy z Generalnymi wykonawcami oddajemy w ręce klientów mieszkania wysokiej jakości. Pozostajemy z nimi w kontakcie, proponując konsultacje telefoniczne, osobiste spotkania, EBOK, aplikację mobilną oraz wideo-rozmowy.

Zespół VD

Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia oraz wspieramy rozwój nowych kompetencji naszego zespołu. Firma dzieli się z pracownikami zyskami w ramach corocznych premii za wynik operacyjny VD. Regularnie prowadzimy badania opinii wśród pracowników i angażujemy ich w działania ESG.

Klienci najemcy

Oferujemy im mieszkania w stabilnym, długoterminowym najmie. Dbamy, aby stosunek jakości lokalu do wysokości czynszu był atrakcyjny, a sposób rozliczenia opłat w 100% transparentny. Jesteśmy otwarci na ich sugestie; badamy poziom ich zadowolenia poprzez badania ilościowe i jakościowe.

Środowisko / Environment

Sektor budowalny odpowiada za 28% globalnej emisji CO2. Jesteśmy świadomi naszego negatywnego wpływu na środowisko – monitorujemy je, analizujemy i proaktywnie poszukujemy rozwiązań, pozwalających je ograniczyć.
Standard mieszkań na wynajem
Mieszkania Vantage Rent wyposażamy w meble wysokiej jakości, aby mogły służyć najemcom przez wiele lat. Stosujemy filtry oczyszczające wodę oraz montujemy pojemniki do segregacji odpadów. W kuchniach i łazienkach instalujemy energooszczędny sprzęt AGD.
Stosujemy wysokiej jakości stolarkę okienną oraz materiały izolacyjne, aby minimalizować straty ciepła. Dodatkowo, inwestujemy w energię odnawialną poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków. Ciągi piesze realizujemy przy użyciu antysmogowej kostki chodnikowej.
Podczas budowy stosujemy zasady oszczędnej wycinki, a wyjątkowo cenne okazy otaczamy szczególną opieką (np. szpaler dębów w Porcie Popowice). Realizujemy nasadzenia zastępcze, a gdy tylko to możliwe przesadzamy drzewa. Budujemy systemy retencji wody deszczowej, którą wykorzystujemy do podlewania roślinności. W wybranych projektach realizujemy zielone dachy.
W budynkach i na osiedlach tworzymy kompleksową infrastrukturę dla jednośladów. Jesteśmy sponsorem stacji WRM oraz jednym z inwestorów budowy linii tramwajowej na Popowicach. Sukcesywnie uzupełniamy naszą flotę firmową o samochody hybrydowe (w 2021 - 5, w 2022 - 12 pojazdów).
Wykorzystujemy nowe technologie, aby maksymalnie ograniczyć papierową dokumentację. Najemcom oferujemy system elektronicznej weryfikacji finansowej oraz szybkich płatności, mieszkania przekazujemy z użyciem formularza w tablecie, a bieżącą obsługę opieramy o EBOK.
Środowisko / Environment

Społeczeństwo / Social

Niemal od początku istnienia firmy angażujemy się realizację inicjatyw charytatywnych. Obecnie intensyfikujemy tematy związane z różnorodnością oraz integracją naszego zespołu poprzez wspólne działania wolontariackie.

Kobiety w VD

Kobiety stanowią 62% naszego zespołu i zajmują 56% stanowisk kierowniczych oraz menedżerskich, a w grupie zarządu oraz dyrektorów ok. 30%.

Dbamy o równy dostęp wszystkich naszych pracowników do benefitów, szkoleń, ale również awansów.

Działalność charytatywna

Regularnie współpracujemy z np.: Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci czy Fundacją „Na ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

W 2020 i 2021 roku wspieraliśmy wrocławskie szpitale w walce z pandemią – poprzez darowizny finansowe oraz rzeczowe.

Wolontariat pracowniczy

W styczniu 2022 roku uruchomiliśmy program wolontariatu „DOBROczynni”.

Zachęcamy pracowników do inicjowania oraz realizacji własnych projektów charytatywnych, które w 100% finansowane będą przez spółkę.

Otwartość na różnorodność

22% klientów Vantage Rent to obcokrajowcy. Z myślą o nich stronę www oraz wszystkie dokumenty (umowy, regulaminy, materiały marketingowe) przetłumaczyliśmy na język angielski, ukraiński, a wkrótce też rosyjski.

Bez względu na pochodzenie, wiek czy status rodzinny - wszyscy najemcy są u nas mile widziani.

Lokalne społeczności

Dbamy o budowanie pozytywnych relacji z lokalnymi społecznościami oraz angażujemy różne zasoby w celu realizacji wspólnych celów.

Współpracujemy m.in. ze Stowarzyszeniem Serce Szczepina, Stowarzyszeniem Mojej Popo czy Fundacją Aktywnego Seniora z Popowic.

Zarządzanie / Governance

W Vantage Development dbamy o standardy etyczne. Działalność biznesową prowadzimy w sposób odpowiedzialny, zgodny z prawem, ale również naszymi wewnętrznymi zasadami.

Compliance na co dzień

Monitoring i identyfikacja ryzyka

Zespół prawny VD stale monitoruje zmieniające się przepisy prawne i dostosowuje nasze bieżące funkcjonowanie tak, aby spełniać nowe wymogi. Analizujemy ryzyko związane z prowadzoną przez nas działalnością, a następnie podejmujemy kroki, aby je efektywnie ograniczyć.

W marcu 2021 roku przyjęliśmy komplet Polityk Compliance, a we współpracy z zewnętrznym dostawcą uruchomiliśmy system zgłaszania nieprawidłowości. Osoby, będące świadkami sytuacji, które stoją w sprzeczności z naszymi wartościami czy obowiązującymi przepisami prawa, zachęcamy do przesyłania anonimowych zgłoszeń.

Kontakt

Jeśli jesteś zainteresowany działaniem spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG) lub jesteś naszym interesariuszem i chcesz się podzielić swoją opinią na temat – zapraszamy do kontaktu!

Katarzyna Szydłowska-Biskup

Menedżer ds. komunikacji i ESG

(+48) 510 015 290

Zapytaj o ofertę

ROBYG i Vantage Development budują synergię w ramach jednej grupy właścicielskiej TAG Immobilien. Jeżeli interesują Cię nasze oferty, potwierdź nam to w poniższych zgodach, a odezwiemy się do Ciebie.